Date utile vzitatorilor site-ului

Termene și condiții

Acestea sunt datele necesare utilizatorilor pentru a conștientiza drepturile și obligațiile părților.

Termene și condiții generale

Conţinutul website-ului www.oanapediatrics.ro (denumit în continuare site) este proprietatea exclusivă a entităţii S.C. OANA PEDI S.R.L (denumită în continuare Titularul).

Titularul deţine toate drepturile de proprietate intelectuală privind mărcile, logo-urile şi toate celelalte materiale prezentate în acest site, în lipsa de stipulaţie contrară. Drepturile Titularului sunt protejate de legislaţia română în vigoare.

Site-ul este un portal web de prezentare a serviciilor oferite, conţinând şi o secţiune de informaţii medicale realizate de personal cu studii medicale şi o platformă online de achiziționare a serviciilor prezentate.

Prin completarea formularelor puse la dispoziţia vizitatorilor, persoanele interesate pot adresa solicitări, inclusiv pot cere informaţii suplimentare cu privire la serviciile oferite de Titular şi pot formula sugestii sau reclamaţii.

Mai mult, pentru transmiterea comunicărilor prin care Oana Pediatrics intenționează să vă țină la curent cu newsletter, informații utile și activitatea Titularului se prelucrează și date de tracking (e.g. adresă IP, link-uri accesate, click-uri, etc.), date pe baza cărora Titularul analizează eficiența comunicărilor transmise, precum și relevanța acestor comunicări față de utilizatorii serviciului. Pentru a opta să fie ținut la curent cu noutățile, informațiile, comunicările și activitatea Titularului, Utilizatorul trebuie să: (i) fie de acord cu prezentul document care reprezintă Termenii și Condițiile de utilizare a site-ului, să ia la cunoștință Politica de Confidențialitate în cadrul căreia sunt detaliate scopurile și modalitățile în care îi sunt prelucrate datele cu caracter personal și (ii) să își dea acordul de a primi comunicările amintite mai sus. Dacă ulterior, Utilizatorul dorește să-și retragă acordul și să nu mai primească comunicări de marketing din partea Titularului, acesta are posibilitatea să se dezaboneze cu fiecare e-mail primit, prin accesarea link-ului de dezabonare de la finalul comunicării primite.

Titularul nu este și nu va fi legal responsabil în niciun caz şi pentru nicio inadvertenţă ori descriere eronată a informaţiilor prezentate în site. Pentru a afla informaţii detaliate şi complete despre serviciile puse la dispoziţie de Titular, puteţi să vă adresaţi reprezentanţilor acestora fie telefonic, fie în scris, utilizând datele de contact puse la dispoziţie de către Titular, la secţiunea de contact dedicată.

Totodată, Titularul nu este responsabil în nicio măsură de conţinutul furnizat de terţe persoane, de conţinutul secţiunilor publicitare, al mesajelor publicitare sau al conţinutului paginilor externe la care se face trimitere din interiorul site-ului.

Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conţinutului materialelor prezentate pe acest site, indiferent de forma pe care acestea o îmbracă, de către orice persoană, fără a menţiona sursa prin link direct către aceasta.

Titularul îşi rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau şterge în orice moment, porţiuni ale conţinutului site-ului. Totodată, Titularul îşi rezervă dreptul de a restricţiona accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul său conţinut din site.

Utilizatorii pot folosi conţinutul site-urilor doar pentru uzul personal, cu respectarea condițiilor evidențiate prin prezentul document şi niciuna dintre acţiunile descrise mai jos nu sunt permise în lipsa obţinerii acordului prealabil scris al Titularului:

  • Îndepărtarea sau alterarea conţinutului sau a însemnelor care identifică dreptul de autor al titularului asupra conţinutului;
  • Reproducerea sau stocarea conţinutului, precum şi trimiterea acestui conţinut către orice alt website, server sau orice alt mijloc de stocare a informaţiei, dacă scopul acestei activităţi este unul comercial.

Orice acţiune sau încercare de natură să încalce prevederile de mai sus vor legitima Titularul să facă uz de dreptul de a se adresa instanţelor de judecată legal competente pentru sancţionarea unei asemenea fapte.

Cookies

Site-ul www.oanapediatrics.ro foloseşte cookie-uri, acestea fiind date stocate pe hardul utilizatorului, conţinând informaţii despre acesta. Folosirea mecanismului de tip cookie reprezintă un avantaj în folosul vizitatorilor, acesta permiţând memorarea unor opţiuni de navigare în site, precum tipul de filtre care se aplică la afişarea unor anumite pagini, după caz.

Neacceptarea unui cookie nu înseamnă că utilizatorului îi va fi refuzat accesul de navigare în site, de citire a conţinutului acestuia. Cu ajutorul cookies-urilor, proprietarii de site-uri pot monitoriza şi segmenta interesele utilizatorilor faţă de anumite zone sau aplicaţii ale site-ului, fapt care le permite ulterior îmbunătăţirea experinţei de navigare, introducerea unui conţinut relevant pentru utilizator etc.

Pentru mai multe detalii privind cookies-urile utilizate, accesati Politica de cookies.

Fiind de acord cu prezentul document „Termeni şi condiţii”, utilizatorii îşi asumă în totalitate eventualele riscuri.

Confidenţialitatea şi securitatea datelor personale

In calitate de operator de date, direct sau prin împuterniciții săi, S.C. OANA PEDI S.R.L. („Oana Peditrics”) prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu principiile și legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal.

Puteți consulta și Politica de confidentialitate pe www.oanapediatrics.ro.  

Sugestii şi reclamaţii

Reclamaţiile sau orice fel de sesizări ori sugestii referitoare la modalitatea de accesare a site-ului Titularului sunt luate în considerare numai în baza unei adrese scrise din partea vizitatorilor, transmisă în format electronic, la adresa de email expusă la secțiunea de Contact, urmând să primiţi un răspuns în termenul prevăzut de lege.

O reclamaţie transmisă în mod corespunzător cuprinde datele de identificare ale persoanei (prenume şi nume), precum şi o descriere a problemei ce face obiectul reclamaţiei. Totodată, reclamaţia va trebui să cuprindă cel puţin două dintre următoarele date de contact: adresa, număr de telefon, număr de fax şi adresa de e-mail.

Termene și Condiții de utilizare a funcției de comandă
și plată de servicii medicale în cadrul site-ului

Funcția de comandă și plată de servicii medicale este pusă la dispoziția oricărui utilizator al site-ului,  în vederea plasării unor comenzi  constând în una sau mai multe servicii medicale și efectuării plăților corespunzătoare comenzilor plasate, în considerarea Termenelor și Condițiilor prezentate în cele ce urmează.

  1. Definiții

I.1. Funcția de comandă și plată de analize medicale (denumită în cele ce urmează ”Funcția de comandă și plată”) – funcție disponibilă în cadrul site-ului prin care se pune la dispoziția utilizatorului posibilitatea de a comanda și a plăti analizele medicale selectate din portofoliul Oana Pediatrics S.R.L. (”Oana Pediatrics”), disponibile în cadrul funcției, cât și de a selecta efectuarea programărilor, după caz, conform informațiilor prezentate în Site; comanda și plata serviciilor medicale selectate de către utilizator se vor realiza conform Termenelor și Condițiilor prezentate mai jos.

I.2.  Servicii medicale disponibile în cadrul Funcției de comandă și plată – servicii medicale din cadrul portofoliului Oana Pediatrics care pot fi adăugate în Coșul meu  și plătite prin intermediul Funcției de comandă și plată din cadrul site-ului, semnalizate în mod corespunzător la momentul plasării comenzii.

I.3. Contract – acordul de voințe dintre Titular (Oana Pediatrics) și Utilizator format în condițiile prevăzute de prezentele Termene și Condiții;

I.4. Termen de executare a Contractului – Termenul de executare a Contractului este data la care pacientul se programează pe site, în momentul achiziției serviciului.

I.5.  Utilizatorul Funcţiei de comandă şi plată de servicii medicale în cadrul Site-ului (”Utilizatorul”) – persoana care utilizează funcția disponibilă în cadrul Site-ului pentru a comanda și plăti online servicii medicale din portofoliul Oana Pediatrics, disponibile în cadrul Funcției de comandă și plată.

  1. Mecanismul Funcției de comandă și plată

II.1. Prin utilizarea Funcției de comandă și plată, utilizatorul site-ului poate selecta, din portofoliul pus la dispoziție în cadrul secțiunii Servicii, una sau mai multe servicii disponibile pe care dorește să le comande, prin adăugarea fiecărei analize selectate în Coșul meu cu ajutorul butonului ”Adăugă în Coșul meu”/ pictograma reprezentând Coșul de cumpărături dispus în dreptul fiecărei analize disponibile în cadrul Funcției de comandă și plată.

II.2. Toate selecțiile realizate conform prevederilor art. II.1. de mai sus vor fi incluse în Lista de servicii ce va fi afișată utilizatorului prin selectarea butonului reprezentând ”Coșul de cumpărături dispus în cadrul interfeței online. Lista de servicii disponibilă în cadrul Coșului de cumpărături va cuprinde informații cu privire la: denumirea serviciului selectat, prețul aferent fiecărui serviciu practicat la nivelul Oana Pediatrics la momentul plasării comenzii și prețul total al comenzii exprimat în lei plasate.

Comenzile plasate în mediul online pot face obiectul unor reduceri de preț, care vor fi comunicate în mod corespunzător pe site.  Odată cu prezentarea Listei de servicii, utilizatorul poate consulta specificațiile anumitor analize prin accesarea link-ului URL disponibil în acest sens.

II.3. În vederea plasării comenzii cu privire la serviciile selectate, Utilizatorului  i se vor putea solicita următoarele date: nume, prenume, cod numeric personal (CNP), adresa de domiciul și adresă de e-mail. Pentru plasarea cu success a comenzii, Utilizatorul are obligația să  confirme ca acceptă  prezentul document, reprezentând Termenii și Condițiile de accesare a Funcției de comandă din cadrul site-ului Oana Pediatrics, precum și să confirme că a citit și a înțeles Politica de confidențialitate.

II.4. Ulterior introducerii datelor solicitate conform dispozițiilor art. II.3. de mai sus, Utilizatorul va plasa comanda cu privire la serviciile selectate din portofoliul disponibil în cadrul Funcției de comandă și plată prin selectarea opțiunii ”Continuă cu plata”.

II.5. Selectarea opțiunii ”Continuă cu plata” este urmată de transmiterea către Utilizator a unei confirmări de comandă, prin e-mail.

II.6. Confirmarea comenzii transmisă prin e-mail va cuprinde principalele elemente ale Contractului încheiat între Titular și Utilizator cu privire la serviciile selectate și comandate de către acesta din urmă. Totodată, e-mail-ul de confirmare a comenzii transmis de către Titular va cuprinde mențiuni exprese cu privire la Termenul de executare a Contractului de către Utilizator, precum și consecințele nerespectării acestui termen.

II.7. Ulterior plasării comenzii și primirii confirmării de comandă, Utilizatorul va selecta opțiunea ”Plătește” afișată în cadrul interfeței online pentru a efectua plata sumei de bani aferentă analizei/ analizelor selectate din portfoliul disponibil în cadrul Funcției de comandă și plată. 

II.8. Efectuarea plății corespunzătoare analizei/ analizelor comandate se poate realiza în cadrul site-ului prin utilizarea unui card bancar acceptat de procesatorul de plăți Stripe (https://stripe.com/en-ee).  Pentru finalizarea tranzacției în cadrul platformei online spre care Utilizatorul este redirecționat în vederea efectuării plății – către serviciul electronic al procesatorului de plăți – Utilizatorul trebuie să introducă toate datele necesare autorizării tranzacției, așa cum acestea sunt solicitate în cadrul platformei procesatorului de plăți. Ulterior, Utilizatorul va trebui să completeze datele cu caracter personal solicitate de procesatorul de plăți pentru facturare și din motive de securitate, precum: adresă, număr de telefon, adresă de e-mail. Aceste date nu sunt prelucrate în nici un fel de către Titular. Pentru mai multe detalii privind prelucrările de date  efectuate de către procesatorul de plăți vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate a acestuia.

II.9. Procesarea cu succes a plății – confirmată într-o primă etapă de procesatorul de plăți – este urmată de transmiterea de către Titular a unui mesaj electronic de confirmare a procesării plății către Utilizator, care va conține numărul atribuit comenzii, alte informații esențiale privind comanda, mențiuni exprese cu privire la Termenul de executare a Contractului de către Utilizator, precum și consecințele nerespectării acestui termen.

III. Rezoluțiunea Contractului de către Titular

III.1. În ipoteza în care Utilizatorul nu respectă Termenul de executare a Contractului, respectiv nu se prezintă pe platforma Zoom în vederea efectuării serviciilor comandate prin utilizarea Funcției de comandă și plată sau nu trimite email în termen de 30 de zile calendaristice de la momentul transmiterii către Utilizator a mesajului de confirmare a plății pentru serviciul de interpretare de analize medicale și investigații, Contractul se consideră reziliat de drept, fără a fi necesară îndeplinirea unor alte formalități de către Titular, inclusiv fără punere în întârziere sau intervenția instanțelor de judecată sau a altor organe jurisdicționale. Ca efect al rezilierii de drept, Titularul nu mai este tinut sa efectueze serviciile comandate prin utilizarea Funcției de comandă și plată.

III.2. În cazul prevăzut la art. III.1. de mai sus, rezilierea de drept operează la ora 23:59 a celei de-a 30-a zi calendaristice a Termenului de executare a Contactului, Utilizatorul fiind de drept în întârziere prin simpla împlinire a termenului stabilit pentru executarea obligației.

III.3. Prezenta Secțiune reprezintă un Pact comisoriu pentru activarea căruia se impune o neexecutare culpabilă, imputabilă din partea Utilizatorului.

III.4. În cazul rezilierii de drept a Contractului prin activarea Pactului comisoriu, suma plătită de către Utilizator la momentul utilizării Funcției de comandă și plată online va fi reținută de către Titular și nu va fi restituită Utilizatorului decât dacă acesta solicită restituirea în mod expres în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data rezoluțiunii de drept menționată la punctul III.1., prezenta constituind clauză penală.

III.5. În cazul în care Utilizatorul solicită restituirea sumei de bani, conform articolului III.4. de mai sus, acesta va formula o cerere scrisa care va conține cel puțin urmatoarele: numele, prenumele utilizatorului, numărul de comandă. În acest sens, Utilizatorul va utiliza adresa de email de la secțiunea Contact.

III. 6. Urmare solicitarii prevazute mai sus, Titularul va rambursa Utilizatorului suma achitată pentru analizele comandate în termen de cel mult 30 zile de la data solicitarii.

În cazul în care doar o parte din testele din cadrul pachetului de teste au fost efectuate, resituirea sumei pentru testul/ testele neefectuate se va realiza pe baza unei cereri de rambursare care va cuprinde: (i) datele de identificare ale persoanei care a achiziționat online pachetul de teste; (ii) numărul comenzii online; (iii) componența grupului care a beneficiat de testare și care a efectuat propriu-zis testarea în baza comenzii prin care a fost achiziționat pachetul de teste și datele de identificare ale beneficiarilor testării și (iv) numărul testelor pentru care se solicită restituirea.

  1. Dreptul utilizatorului de a se retrage din Contract

IV.1. Acest drept poate fi exercitat numai in cazul neefectuării serviciilor comandate prin utilizarea Funcției de comandă și plată de către medic.

IV.2. Pentru a își exercita dreptul de retragere, Utilizatorul va transmite în atenția Titularului, anterior expirării termenului de 30 zile referit la punctul IV.1. mai sus, o declarație neechivocă cu privire la exercitarea dreptului de retragere care va conține cel puțin numele, prenumele utilizatorului, numărul de comandă. În acest sens, Utilizatorul va utiliza adresa de contact de pe site-ul www.oanapediatrics.ro.

IV.3. Urmare a exercitării dreptului de retragere de către utilizator, Titularul va rambursa Utilizatorului suma achitată pentru analizele comandate în termen de cel mult 30 zile de la data la care declarația neechivocă a utilizatorului de exercitare a dreptului de retragere a fost comunicată în atenția sa.

  1. Forța majoră

V.1. Toate evenimentele de forță majoră definite de legislația română reprezintă un motiv de suspendare si stingere a obligațiilor ce incumbă Titularului în baza Contractului încheiat cu utilizatorul cu privire la analizele comandate de acesta din urmă în cadrul site-ului prin utilizarea Funcției de comandă și plată.

V.2. Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale decurgând din aceste Termene și Condiții de utilizare a Funcției de comandă și plată, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forţa majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil.

V.3. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți anularea comenzii, fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

  1. Reclamații și litigii

Aceste Termene și Condiții sunt supuse legislației din România. În caz de apariție a unor dispute, Utilizatorul va putea sa depună reclamații către dr.virban@oanapediatrics.ro, pentru a ajunge la o soluționare amiabilă. Însă, în condițiile în care nu s-a ajuns la o înțelegere amiabilă între părți, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din România.

VII. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea tuturor datelor furnizate de dumneavoastră în vederea prestării serviciului Plata Online, se realizează în conformitate cu Politica de Confidențialitate disponibilă pe site-ul oanapediatrics.ro.  

Prin UTILIZAREA FUNCȚIEI DE PLASEAZĂ COMANDA ȘI PLATĂ vă exprimați în mod expres acordul cu privire la următoarele prevederi ale acestor TERMENE ȘI CONDIȚII: ”DEFINIȚII”, ”MECANISMUL FUNCȚIEI DE COMANDĂ ȘI PLATĂ”, ”REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI DE CĂTRE TITULAR”, INCLUSIV ART. III.4 INSTITUIND O CLAUZĂ PENALĂ, ”DREPTUL UTILIZATORULUI DE A SE RETRAGE DIN CONTRACT”, ”FORȚA MAJORĂ”, ”RECLAMAȚII ȘI LITIGII”.

Prezentele Termene si conditii de utilizare a Functiei de comanda sunt aplicabile incepand cu data de 1.01.2022

 

Supereroi la datorie

Contact

dr.virban@oanapediatrics.ro

0770.353.144

Program

Marți și Vineri
08:30 – 16:00

Sâmbătă
08:00 – 10:00

Prepared by CLS Media